Наукова тема кафедри медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО: «Тактика медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих і інвалідів з наслідками черепно-мозкової та скелетної травми», термін виконання 01.2018 – 12.2020 рр., номер державної реєстрації 0118 U 004499

На кафедрі виконуються дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

«Відновне лікування хворих з післятравматичними анатомо-функціональними порушеннями м’якотканинних та кістково-суглобових структур кисті», термін виконання 2014-2018 рр.

А також робота на здобуття нукового ступеня доктора філософії:

«Відновне лікування хворих з високоенергетичними травмами кисті в мирний та військовий час», термін виконання 2019-2023 рр.

Участь співробітникив кафедри в роботі Науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування, діагностики та реабілітації хворих з захворюваннями кишково-шлункового тракту»,
грудень 2019 р.

В умовах епідеміологічних заходів в державі представники нашої кафедри приймають участь у Інтернет-конференціях.

20-21 травня. Доповідь зав. каф, проф. Борисової Інна Станіславівни

Фахівці кафедри МСЕіР презентували новий посібник для сімейних лікарів та лікарів МСЕ