ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 1. Закон України № 1105-XIV "Про загальнообв'язкове державне соціальне страхування"

 2. Наказ МОЗ України № 454 "Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років"

 3. Наказ МОЗ України № 189 "Порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності"

 4. Наказ МОЗ України № 420 "Критерії встановлення ступеня стійкої втрати працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяне ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків"

 5. Наказ МОЗ України № 455 "Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян"

 6. Наказ МОЗ України № 482 "Порядок видачі медичного висновку на дитину з інвалідністю віком до 18 років"

 7. Наказ МОЗ України № 561 "Інструкція про встановлення груп інвалідності"

 8. Наказ МОЗ України №1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки"

 9. Постанова КМ України № 1317 "Положення про медико-соціальну експертизу"

 10. Постанова КМ України №328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього"

 11. Постанова КМ № 10 "Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду"

 12. Постанова КМ № 917 "Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям"

ПУБЛІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ КАФЕДРИ МСЕ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ДДМУ

 1. Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ) в практиці медико-соціальної експертизи

 2. Реабілітація осіб з інвалідністю

 3. Орієнтовні терміни працездатності при скелетній травмі

 4. Реабилитация больных кардиологического и кардиохирургического профиля (кардиологическая реабилитация)

 5. Критерії порушень життєдіяльності як методична основа визначення інвалідності

 6. Український вісник медико-соціальної експертизи

 7. Сприяння працевлаштуванню людям з інвалідністю

 8. Методичні підходи до клініко-психологічної діагностики інвалідів з серцево-судинними захворюваннями в практиці МСЕК

 9. Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики

 10. Медико-соціальна експертиза і показники реабілітації у хворих на ІХС після реваскуляризації

 11. Мобільні додатки для здоров'я