У 1979 році за ініціативою ректора Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапору медичного інституту професора І.І.˚Крижанівської та директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту експертизи та відновлення працездатності інвалідів (ДІВЕПІНу) І.Т.˚Кобиляцького та згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров’я УРСР за № 8.02-56 була заснована кафедра лікарсько-трудової експертизи. Очолив кафедру – доцент І.Т.˚Кобиляцький. За період його керівництва була створена матеріальна база та методичне забезпечення навчального процесу. До первинного складу кафедри входили доцент Шабельник В.І., доцент Башмаков О.Ф., асистент Єлісейкіна Л.В., асистент Гулай А.М. Науковий напрямок роботи кафедри в цей період був присвячений питанням медико-соціальній експертизі при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. За результатами цієї роботи опубліковано понад 100 наукових праць.

В період з 1999 по 2000 рр. кафедру очолював талановитий організатор охорони здоров’я, професор Іпатов Анатолій Володимирович. За короткий час під його керівництвом була кардинально оновлена навчальна база кафедри: створені нові учбові кабінети, лекційні аудиторії, налагоджені нові форми взаємозв’язків з обласними медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), переглянуті навчальні програми з урахуванням сучасних проблем медико-соціальної експертизи. У 2000 році професор А.В.˚Іпатов обраний директором Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, який на сьогодні є однією з клінічних баз кафедри.

У період з 2000 до 2015 рік кафедру очолював доктор медичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровської державної медичної академії, лауреат Державної премії України, Заслужений лікар України професор Науменко Леонід Юрійович. За період його керівництва був поповнений викладацький склад, розроблені нові навчальні програми, впроваджені в навчальний процес ділові ігри, комп’ютерні екзаменаційні технології.

З вересня 2015 року до серпня 2019 року кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Березовський Віталій Миколайович. В цей період колективом кафедри створено систему підготовки лікарів-інтернів з питань експертизи та реабілітації хворих та осіб з інвалідністю, що реалізовано в навчальному циклі "Основи медико-соціальної експертизи і реабілітації". Тематика цього циклу була розроблена за ініциативою МОЗ України й фахівців кафедри МСЕ та розповсюджена для викладання в усіх вищих медичних навчальних закладів.

З вересня 2019 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Борисова Інна Станіславівна.

Головним завданням колективу кафедри сьогодні є підвищення професійної кваліфікації лікарів МСЕК та лікарів лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) закладів охорони здоров’я з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації при основних інвалідизуючих захворюваннях. В умовах реорганізації охорони здоров’я в державі зроблено акцент на підготовку лікарів загальної практики-сімейної медицини. На кафедрі післядипломну підготовку щорічно проходили близько 300 лікарів, з 2019 року – понад 500. Актуальними є цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання організації медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих та осіб з інвалідністю», «Основи експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності хворих та осіб з інвалідністю» та «Актуальні питання комплексної реабілітації хворих та осіб з інвалідністю», які розкривають питання МСЕ при захворюваннях внутрішніх органів, хірургічних хворобах, захворюваннях опорно-рухового апарату, неврологічних та офтальмологічних хворобах. З 2019-2020 навчального року навчання проводиться за 72 годинною програмою, що відповідає відповідно Наказу МОЗ України №446 про безперервний професійний розвиток 50 балам, які лікарі повинні отримати щорічно.

Питання медико-соціальної експертизи, зокрема проблемні питання тимчасової та стійкої непрацездатності вирішуються лікарями різних спеціальностей. Особливістю кафедри МСЕ і реабілітації є її поліпрофесійна направленість. Сьогодні на кафедрі працюють фахівці різних спеціальностей: проф. Науменко – лікар ортопед-травматолог; проф. Борисова І.С. – терапевт, пульмонолог; доц. Березовський В.М. – терапевт; доц. Потапова Т.М. - терапевт, ас. Люлька Ю.П. - терапевт, лікар УЗД, ас. Зуб Т.О. – ортопед-травматолог. Це дозволяє кафедрі розробляти методичні підходи, щодо вирішення проблемних питань МСЕ в повсякденній клінічній практиці та високопрофесійно викладати ці питання фахівцям закладів охорони здоров’я, МСЕК та ЛКК.

З 2020року кафедрою завідує професор Борисова Інна Станіславівна.

На виконання нових засад безперервного професійного розвитку (доповнення до наказу МОЗ України 446) на кафедрі започатковане викладання практичних навичок на тренінгах: "Використання МКФ - основи порушення критеріїв життєдіяльності" та "Практичне визначення індивідуальних потреб в реабілітації". За 24 годинною програмою яких дають 25 балів БПР.

В умовах воєнного часу, кафедра Медико-соціальної експертизи і реабілітації пропонує лікарям новий тренінг "Особливості проведення МСЕ в Україні під час воєнного стану".