Зміст другого дня циклу «Основи тимчасової та стійкої непрацездатності»

Основні законодавчі документи з експертизи стійкої втрати працездатності.

Стійка непрацездатність

Інвалідність від минулого до сьогодення

Організація проведення експертизи стійкої втрати працездатності

Методика проведення МСЕ

Порядок, умови встановлення інвалідності. Причини інвалідності

Положення про медико-соціальну експертизу №1317

Інструкція про встановлення груп інвалідності

Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду

Критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків

Порядок видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років

МСЕ та комплексна реабілітація при ішемічній хворобі серця

Медико-соціальна експертиза при ішемічній хворобі серця

Особливості реабілітації осіб з інвалідністю кардіологічного профілю та можливості оптимізації ІПР