Практичне заняття «Організація медико-соціальної експертизи в Україні. Порядок проведення медико-соціальної експертизи. Категорії обмеження життєдіяльності. Критерії встановлення інвалідності»

Практичне заняття «Групи інвалідності, категорії та строки настання інвалідності. Медико-соціальна експериза при нещасних випадках на виробництві, професійних захворюваннях, інвалідності з дитинства, інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС»

Практичне заняття «Організація і методологія проведення комплексної реабілітації хворих та осіб з інвалідністю».

Семінарське заняття «Категорії обмеження життєдіяльності. Критерії встановлення інвалідності»

Порушення критеріїв життєдіяльності людини як основний підхід до визначення груп інвалідності (за нормативними документами України)

Порядок, умови, причини інвалідності

Стійка непрацездатність

Семінарське заняття «Методика заповнення направлення на МСЕК».

Методика заповнення направлення на МСЕК

Порядок, умови встановлення інвалідності. Причини інвалідності

Проміжний тестовий контроль заняття 3 (1). (можливо пройти онлайн на Google Meet)

Проміжний тестовий контроль заняття 3 (2). (можливо пройти онлайн на Google Meet)

Методична розробка №3 (1). Матеріали для підготовки

Методична розробка №3 (2). Матеріали для підготовки

Методична розробка №3 (3). Матеріали для підготовки

Література для підготовки №3