Борисова Інна Станіславівна

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар-терапевт, має вищу лікарську категорію.

Тема кандидатської дисертації – «Функціональний стан систем дихання і кровообігу та фізична роботоздатність хворих на хронічне обструктивне захворювання легень», м. Ялта, 2007 р.

Тема докторської дисертації – «Особливості етіології і клініки, фактори прогнозу та оптимізація лікування пневмоній, асоційованих з порушеннями імунітету на фоні онкогематологічної патології», м. Запоріжжя, 2019 р.

Google Scolar

ORCID

Науменко Леонід Юрійович

Професор кафедри, Заслужений лікар Української РСР, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації – «Переломы трубчатых костей кисти и рациональные методы их лечения»,
м. Харків, 1986 р.

Тема докторської дисертації – «Реконструктивно-відновне лікування травматичних дефектів кисті (експериментально-клінічні дослідження», м. Харків, 1997 р.

Google Scolar

ORCID

Березовський Віталій Миколайович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за навчальний процес, лікар-терапевт, має вищу лікарську категорію,

Тема кандидатської дисертації – «Оценка функционального состояния сердца и легочного кровообращения у больных после митральной комиссуротомии», м. Київ, 1991 р.

Google Scolar

ORCID

Зуб Тетяна Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог, має першу лікарську категорію.

Тема кандидатської дисертації «Формування деформації кульшової западини та ендопротезування при диспластичному коксартрозі», м. Донецьк, 2013 р.

Google Scolar

ORCID

ResearchGate

ResearcherID

Потапова Тетяна Миколаївна

к.мед. н., заступник декана I міжнародного факультету

Тема кандидатської дисертації "Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів", рік захисту - 2007.

Лікар терапевт, друга лікарська категорія.

Люлька Юлія Петрівна

асистент кафедри, канд. мед наук, лікар вищої категорії

Тема кандидатської дисертації "Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, ремоделювання міокарду лівого шлуночка та функція мітрального клапана у хворих з Q - інфарктом міокарда на етапі реабілітації", м. Запоріжжя 2006 р.

Спеціалізується на проведенні ЕхоКГ та ультразвуковій діагностиці захворювань магістральних судин голови та шиї, органів черевної порожнини, щитовидної залози, нирок і надниркових залоз, сечостатевої системи, м'яких тканин, лімфатичних вузлів.

Шаркань Ганна Юріївна

Старший лаборант

Якименко Раїса Володимирівна

Лаборант